Een nieuw nationaal park voor NRW

Een nieuw nationaal park voor NRW

Onder leiding van het ministerie van Milieu begon de zwart-groene deelstaatregering eind september 2023 een zoektocht naar een tweede nationaal park in de deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW). Omdat het aan belangrijke criteria voldoet, oordeelde het ministerie dat het Reichswald als een van de gebieden in aanmerking zouden kunnen komen voor die aanwijzing. Het Reichswald is in beeld gekomen door een studie die in 2022 werd uitgevoerd, waarin natuurbeschermingsorganisaties onderzochten in welke gebieden in NRW de doelstellingen voor wilde natuur van de Nationale Strategie voor Biodiversiteit zouden kunnen worden bereikt.

[Link: Wat is een nationaal park?

[Link: MUNV website].

Burgers uit het district Kreis Kleve worden opgeroepen!

Het ministerie koppelt het verlenen van de status Nationaal Park-status aan de voorwaarde dat er onder de bevolking voldoende draagvlak voor is!

Bovendien moet de Kreis Kleve in het voorjaar van 2024 als ze deelneemt  aan de aanvraagprocedure met concreet voorstellen komen hoe ze de invulling van het Reichswald voor zich ziet.

Of de aanvraagprocedure ingediend  wordt, zal het bestuur van de Kreis Kleve in nauw overleg doen met de betrokken gemeenten, dat zijn: Kranenburg, Kleve, Goch en Bedburg-Hau.

„Oproep tot actie”

De natuur op de stuwwal is het waard

Vanwege het unieke karakter en de waarde van het gebied pleiten wij met ons initiatief voor de aanwijzing van een internationaal park. Deze status maakt niet alleen de ontwikkeling van het Reichswald naar een natuurlijk bos mogelijk, maar levert daarbij een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen het steeds toenemende verlies aan biodiversiteit. Daarnaast is ook goed voor de klimaatbescherming, voor de kwaliteit van het bos als recreatiegebied en van economisch belang voor het toerisme.

[Link: Waarom een nationaal park?] „Oproep tot actie“ (subpagina)

[Link: Toekomstvisie Ketelwald].

[Link: Initiatiefnota van NABU en lokale erfgoedorganisaties].

Een internationaal park – samen met Nederland

Met dit initiatief hebben Nederlanders en Duitsers zich verenigd om samen campagne te voeren voor de kandidatuur van de Kreis Kleve voor het Reichswald. Ze doen dit door hun liefde voor dit bos, hun waardering voor de bijzondere ecologie, geologie en (cultuur)geschiedenis. Gelegen op de stuwwal tussen Nijmegen en Kleef vormt het Reichswald met de bossen op de stuwwal aan de Nederlandse kant van de grens niet alleen een landschappelijke eenheid, maar ook een geschiedkundig sterke verweving. Tot in het Middeleeuwen droeg het bos dan ook één naam: Het Ketelwald.

Een nationaal park aan de Duitse kant van de grens, uitgebreid met de status van nationaal park aan de Nederlandse kant met de bijzondere moerasgebieden De Bruuk en Koningsven, de heidevelden Mookerheide en Mulderskop en de loofbossen van de Sint Jansberg en De Duivelsberg betekent niet alleen een enorme verrijking van de natuurwaarden, het is ook een belangrijk symbool voor de succesvolle samenwerking over landsgrenzen heen met een lange en zeer bewogen geschiedenis.

Zo’n twintig jaar geleden waren de Duitse en Nederlandse projectpartners van het Ketelwaldproject al bezig met het ecologisch verbinden van de gebieden en droomden ze van een grensoverschrijdend nationaal park. Nu is dat doel dichterbij dan ooit.

Oproep tot actie (subpagina)

Hier kunt u uw interesse in een Nationaal Park Reichswald kenbaar maken en motiveren:

Link Ministerie

Hier kun je stemmen voor een specifiek nationaal park: NABU-enquête

Bezoek de informatiebijeenkomst op 4 januari

 

Hier zijn 15 argumenten voor een nationaal park

[Link: Waarom een nationaal park?]